Home Page

Plant yn dychwelyd/ Pupils return to school on 14/4/25 (13/4/15- INSET/HMS) *** Da iawn Megan Simpson- 1af am ei gwaith gwehyddu yn Eisteddfod Urdd 2015!!! 1st prize for her weaving work in Eisteddfod 2015!! *****

Hysbysiadau
Notices

Darllen Mwy
Read more

Dyddiadau dyddiadur
Diary Dates

Darllen Mwy
Read more

House Points

  • Bradach557
  • Cylla604
  • Caeach460
VLE Login
We have had
8 1 3 3
Visitors

  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974