Home Page

05/05/16- Dim ysgol i ddisgyblion Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 achos yr etholiad. 5/5/16 No school for pupils in Nursery, Reception and Year 1 because of the election being held at school.

Hysbysiadau
Notices

Darllen Mwy
Read more

Dyddiadau dyddiadur
Diary Dates

Darllen Mwy
Read more

House Points

  • Bradach841
  • Cylla852
  • Caeach669
VLE Login
We have had
1 5 6 3 2
Visitors

  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974