Home Page

Diolch i ddisgyblion Bl4 am eu cwrteisi, cymreictod a chwmni ym Mae Caerdydd. A big thank you to all Yr 4 pupils who stayed at Cardiff Bay for their fantastic behaviour, brilliant company and dedication to the Welsh language.

Hysbysiadau
Notices

Darllen Mwy
Read more

Dyddiadau dyddiadur
Diary Dates

Darllen Mwy
Read more

House Points

  • Bradach1164
  • Cylla1128
  • Caeach1015
VLE Login
We have had
1 6 2 1 1
Visitors

  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974