Home Page

Diwrnod yr Urdd Dydd Gwener- Urdd Day Friday- Pupils to wear red/ white/ green. Plant i wisgo coch/gwyn/ gwyrdd. Donations/ Cyfraniadau at Eisteddfod 2015 - 2pm Finish on Friday- Gorffen am 2yh dydd Gwener.

Hysbysiadau
Notices

Darllen Mwy
Read more

Dyddiadau dyddiadur
Diary Dates

Darllen Mwy
Read more

House Points

  • Bradach736
  • Cylla831
  • Caeach763
VLE Login
We have had
4 7
Visitors

  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974