Home Page

Amserlen / Timetable

Amserlen Clybiau Ysgol - Tymor y Gwanwyn 2020

School Clubs Timetable - Spring Term 2020

 

Llun /

Monday

Clwb Technoleg + Gwyddoniaeth / STEM Club (Science/Tech)

 

Chwaraeon Cymysg/ Multi-Sports

Bl5/6

 

 

Bl 3/4

Dydd Mawrth/ Tuesday

Clwb Coginio (4 wythnos)/ Cookery Club (4 weeks-dates tbc)

Clwb Celf /  Art Club 

Grwp Dawns yr Urdd (aelodau'n unig)/ Urdd Hip Hop Dance Group (members only) 

Bl 3-6

Bl 1-2

Bl 3-6

Mercher / Wednesday

Chwaraeon yr Urdd (rhaid cofrestr a thalu'r Urdd )

Urdd Sports (registration + payment needed drectly to Urdd Gwent)

Bl1-2

Iau /

Thursday

Clwb Garddio/ Gardening Club

Clwb Eco/ Eco Club 

Bl 1-2

Bl 3-6

 

Llythyr Clybiau Hydref 2019- Clubs Autumn 2019

Llythyr Clybiau Gwanwyn 2020 Club Letter Spring 2020


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974