Home Page

Dwynwen

Croeso i ddosbarth Dwynwen!

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs Malson sydd yn dysgu'r dosbarth gyda chymorth Mrs O'Leary Knapper. Miss Rowlands a Mr Evans.

Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs Malson teaches the class with the support of Mrs O'Leary Knapper, Miss Rowlands and Mr Evans. We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Ymarfer Corff pob Dydd Iau

Dychwelwch y llyfrau darllen 

 

Gyda'r system bwydlen gwaith cartref newydd, mae gennych chi hanner tymor i gyflawni'r tasgiau. Yn wythnosol, os oes unrhywbeth i'w farcio, rhaid i'w ddychwelyd erbyn Ddydd Mawrth. Bydd y llyfr gwaith cartref yn cael ei ddychwelyd i chi ar Ddydd Gwener gyda llyfr darllen eich plentyn.

 

Remember

Physical Education lessons are every Thursday

Return reading books

 

With the new Homework Menu system, you have a half term to complete the tasks. However, if you wish to return anything on a weekly basis to be marked, please return by Tuesday. The homework book will be returned home on Friday with your child's reading book.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974