Home Page

Guto Nyth Brȃn- Derbyn/Bl1

 

Croeso i ddosbarth Guto Nyth Brân!

Eleni, mae gennym ddosbarth o 28 ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs Rees (Dydd Llun i Ddydd Mercher) a Mrs Jones- Pritchard (Dydd Iau a Dydd Gwener) sydd yn dysgu'r dosbarth gyda chymorth Miss Matthews a Mr Jones.

Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of 28 enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs Rees teaches the class (Monday - Wednesday) and Mrs Jones- Pritchard (Thursday and Friday) with the support of Miss Matthews and Mr Jones.

We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Ymarfer Corff pob Dydd Mercher.

Sesiwn Y Goedlan dydd Iau - gwelir cylchlythyr am ddyddiadau.

 

Remember

Physical Education lessons are every Wednesday.

Woodland session on Thursdays - see newsletter for dates.

 

 

 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974