Home Page

Guto Nyth Bran

Croeso i ddosbarth Guto Nyth Bran!

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs Rees (Dydd Llun i Ddydd Mercher) a Mrs Jones Pritchard (Dydd Iau a dydd Gwener) sydd yn dysgu'r dosbarth gyda chymorth             

Mrs Davies.

Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs Rees teaches the class (Monday - Wednesday) and Mrs Jones Pritchard (Thursday and Friday) with the support of Mrs Davies.

We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Ymarfer Corff pob Dydd Iau.

Sesiwn Y Goedlan pob yn ail dydd Mawrth.

 

Remember

Physical Education lessons are every Thursday.

Woodland session every other Tuesday.

 

 

 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974