Home Page

Guto Nyth Bran

Croeso i ddosbarth Guto Nyth Bran!

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs Monico sydd yn dysgu'r dosbarth gyda chymorth Mrs Dolloway.

Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs Monico teaches the class with the support of Mrs Dolloway.

We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Ymarfer Corff pob Dydd Gwener

 

 

 

 

Remember

Physical Education lessons are every Friday.

 

 

 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974