Home Page

Guto Nyth Bran

Croeso i ddosbarth Guto Nyth Bran!

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs Rees (Dydd Llun i Ddydd Mercher) a Miss Morgan (Dydd Iau a dydd Gwener) sydd yn dysgu'r dosbarth gyda chymorth             

Mrs Rees (Mrs Rees Sbecs).

Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs Rees teaches the class (Monday - Wednesday) and Miss Morgan (Thursday and Friday) with the support of Mrs Rees (Mrs Rees Sbecs).

We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Ymarfer Corff pob Dydd Iau.

Sesiwn Y Goedlan pob yn ail dydd Mawrth.

 

Remember

Physical Education lessons are every Thursday.

Woodland session every other Tuesday.

 

 

 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974