Home Page

Lluniau Blwyddyn 2

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Rhagfyr / December

Medi a Hydref / September and October


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974