Home Page

Podlediaid - Podcasts

Podcast 7-4-22

Podlediad 7-4-22

Podcast 10-3-22

Podlediad 10-3-22

Podlediad 11-2-22

Croeso i'n podlediad cyntaf! Fan hyn, cewch newyddion yr ysgol a negeseuon pwyllgorau'r ysgol. Dewch yn ol yn bythefnosol am ragor o newyddion!
Welcome to our new podcast! Here, you will find school news and messages from our committees. Come back every fortnight for more news!

Podcast 1 (English) 11-2-22


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974