Home Page

Seithennyn-Bl 3

Croeso i ddosbarth Seithennyn!

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Miss Horler sydd yn dysgu'r dosbarth eleni. Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Miss Horler is teaching the class this year. We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Gwisgwch wisg ymarfer corff i'r ysgol pob dydd Mercher!

Coedlan bob yn ail dydd Mawrth gan ail gychwyn ar Medi'r 27ain, 2022.

 

 

Remember

Wear your P.E. kit to school every Wednesday! 

Woodland every other Tuesday, recommencing September the 27th, 2022. 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974