Home Page

Seithennyn

Croeso i ddosbarth Seithennyn!

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs Whitney-Davies a Mrs Rowlands sydd yn dysgu'r dosbarth eleni. Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs Whitney-Davies and Mrs Rowlands are teaching the class this year. We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Ymarfer Corff pob dydd Llun- yn dechrau 20.09.2021.

Coedlan am yn ail ddydd Mercher- yn dechrau 29.09.2021.

Dewch i'r ysgol wedi gwisgo'n addas ar y ddau diwrnod.

 

Remember

Physical education lessons are every Monday- beginning 20.09.2021.

The 'Coedlan' every other Wednesday- beginning 29.09.2021.

Please come to school dressed appropriately on both days.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974