Home Page

Seithennyn

Croeso i ddosbarth Seithennyn!

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs Rowlands a Mrs Owen sydd yn dysgu'r dosbarth eleni. Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs Rowlands and Mrs Owen are teaching the class this year. We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Ymarfer Corff pob dydd Mercher- yn dechrau 23.09.2020.

Coedlan am yn ail ddydd Iau- yn dechrau 08.10.2020.

Dewch i'r ysgol wedi gwisgo'n addas ar y ddau diwrnod.

 

Remember

Physical education lessons are every Wednesday- beginning 23.09.2020.

The 'Coedlan' every other Thursday- beginning 08.10.2020.

Please come to school dressed appropriately on both days.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974