Home Page

Seithennyn

Croeso i ddosbarth Seithennyn!

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs Whitney-Davies a Mrs Rowlands sydd yn dysgu'r dosbarth eleni. Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs Whitney-Davies and Mrs Rowlands are teaching the class this year. We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Gwisgwch wisg ymarfer corff i'r ysgol pob dydd Mawrth!

Coedlan bob yn ail wythnos gan ail gychwyn ar Fai 4ydd.

 

 

Remember

Wear your P.E. kit to school every Tuesday! 

Woodland every other week, recommencing May 4th. 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974