Home Page

SNAG

Croeso i dudalen y SNAG!

 

 

Welcome to the SNAG page!

 

 

Ein swydd yw i sicrhau bod yr ysgol yn bwyta a chadw'n iach!

 

Our job is to ensure everyone eats and keeps healthy! 

 

 

Dyma ni!

This is us!

 

Dewch i weld y gwaith caled rydym wedi bod yn gwneud yn ceisio cadw'r ysgol yn iach.

 

Come and see what we have been working hard doing trying to keep the school healthy.  

 

 

SNAG Penalltau yn cwrdd tim bwyd Caerffili/ Penalltau SNAG meeting with Caerphilly catering.

Y Siop Ffrwythau/ The Fruit Shop

Noson SNAG Evening

Gwefannau Bwyta'n iach

Healthy eating websites.

 

 

 

 

 

  • change4lifewales.org.uk 

  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974