Home Page

Cofiwch- HMS ar 30/6/23 Dim ysgol i ddisgyblion. Reminder-INSET day 30/6/23 No school for pupils.

Hysbysiadau
Notices

Darllen Mwy
Read more

Dyddiadau dyddiadur
Diary Dates

Darllen Mwy
Read more

House Points

 • Attendance Target
  Targed Presenoldeb
  95%
 • Our Attendance
  Ein Presenoldeb
  92.8%
HWB
We have had
5 7 3 1 4
Visitors

 • Ysgol Gymraeg Penalltau,
 • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
 • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
 • Ffôn:  01443   862   974