Home Page

Cofiwch- HMS ar 2+5/9/22 Dim ysgol i ddisgyblion. Reminder-INSET days 2+5/9/22 No school for pupils. Nursery start 12/9/22 Meithrin yn dechrau 12/9/22

Hysbysiadau
Notices

Darllen Mwy
Read more

Dyddiadau dyddiadur
Diary Dates

  • There are no events for the next 10 weeks.
Darllen Mwy
Read more

House Points

  • Bradach0
  • Cylla0
  • Caeach0
VLE Login
We have had
5 2 3 4 5
Visitors

  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974