Home Page

Cofiwch- HMS ar 17/04/23 Dim ysgol i ddisgyblion. Reminder-INSET day 17/4/23 No school for pupils.

Hysbysiadau
Notices

Darllen Mwy
Read more

Dyddiadau dyddiadur
Diary Dates

  • There are no events for the next 10 weeks.
Darllen Mwy
Read more

House Points

  • Bradach0
  • Cylla0
  • Caeach0
VLE Login
We have had
5 3 9 0 3
Visitors

  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974