Home Page

Adnoddau / Resources

Fan hyn, cewch esiamplau o'r technegau iechyd meddwl, hunan-reoleiddio ac anadlu sy'n cael eu defnyddio trwy'r ysgol gyfan.

Here you will find examples of the mental health, self-regulation and breathing techniques that we use in school.

Sut Mae Dy Injan? How's Your Engine?

Mae'r poster yn ffordd o ddechrau trafodaeth o ran parodrwydd. Ydyn ni'n barod i yrru'n car? Ar fin chwalu'n car? Methu dechrau'r car?

This poster is a way to start conversations about readiness. Are we ready to start driving? About to crash? Can't get our car started?

Cyn Chwythu Top / Before Blowing Our Top

Dyma'r camau i'w defnyddio er mwyn ymdawelu a huan-reoleiddio.

Here are the steps to use in order to calm ourselves down and self-regulate.

"Just Breathe"

Fideo sy'n esbonio'r hyn sy'n digwydd i'r ymennydd wrth i ni golli tymer.

A video that explains what happens in the brain when we lose our temper. 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974