Home Page

Cwricwlwm i Gymru 2022 - Curriculum For Wales

Ysgol Penalltau- Curriculum Summary- CFW 2022

A summary for Parents


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974