Home Page

Jigsaw

Croeso i Jigsaw

Rhaglen Iechyd a Lles ysgol gyfan yw Jigsaw. Mae plant wrth galon gwaith Jigsaw a'i nod yw paratoi'r genhedlaeth nesaf ar gyfer bywydau hapus, iach ac i fod yn ddysgwyr effeithiol.

Gweler y ddogfen isod am ragor o wybodaeth.

 

Welcome to Jigsaw

Jigsaw is a whole school Health and Wellbeing programme. The children are at the heart of our Jigsaw work and the aim is to prepare the next generation for happy, healthy lives and to be effective learners. Please see the document below for more information.

 

 

Vocabulary for Change theme. Geirfa thema Newid.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974