Home Page

Wythnos Wrth Fwlian / Anti-Bullying Week

Ysgol Maes Owen - cystadleuaeth ffilm gwrth-fwlio / anti-bullying film competition

Disgyblion ym mlynyddoedd 5 a 6 yn Ysgol Maes Owen yn y Rhyl yw enillwyr cystadlaeth ffilm gwrth-fwlio Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion cynradd. Mae eu ffilm yn dangos yr effaith negyddol y mae bwlio'n ei chael ar unigolyn a pha gamau y gall person ifanc eu cymryd i helpu i roi terfyn arno.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974