Home Page

Anghenion Dysgu Ychwanegol - Additional Learning Needs

Additional Learning Needs in Wales - what's happening?

To see this film in Welsh - go to https://www.youtube.com/watch?v=jtmk2lwpFsQ&list=PLTZvaU9CIF5uvYFlb7d-1dUErSMTpg9l3&index=3&t=9shttps://gov.wales/additiona...

Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru - beth sy'n digwydd?

I wylio'r ffilm hwn yn Saesneg - ewch i https://youtu.be/00gHqzWowPghttps://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cyflwyniad

Implementation of New ALN Act - Gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol Newydd


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974