Home Page

Llywodraethwyr / Governors

Cadeirydd y Llywodraethwyr Mrs Kate Grindal Chair of Governing Body

Is-Gadeirydd Mr Trystan Williams Vice Chair

Pennaeth Mrs Andrea Woods HeadteacherAelodau Eraill  Other Members

Mrs Vicki Pitman

Mrs Julie Jones

Mrs Betsan Jones

Mr Richard Selway

Mrs Clare Henshall

Mrs Vicki Beck

Mr Chris Lusty

Mr Gwyn Thomas

Mrs Sian Boyles
Cynrychiolydd yr Athrawon Mrs Lowri Owen Teachers’ Representative

Cynrychiolydd y Staff  Mrs Jayne Richards Staff Representative

Clerc y Llywodraethwyr Mrs Irene Jones Clerk to the Governors

Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni- Governors Report to Parents 2019-20

Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni- Governors Report to Parents 2018-19

Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni- Governors' Report to Parents 2016-17

Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni- Governors Report to Parents 2015-16

Governors' Report to Parents 2013-14

Os ydych am gopi Cymraeg o'r adroddiadau neu unrhyw fformat arall, cysylltwch â'r swyddfa. Diolch

If you would like a copy of any of the reports in a different format (i.e. Braille, other languages), please contact the Main Office. Diolch

Governor's Report to Parents 2012-13


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974