Home Page

Llywodraethwyr / Governors

Cadeirydd y Llywodraethwyr Ms Kate Grindal Chair of Governing Body

Is-Gadeirydd Mrs Sian Boyles Vice Chair

Pennaeth Mrs Andrea Woods HeadteacherAelodau Eraill  Other Members

Mrs G Harris

Mr A Hopkin

Mrs V Beck

Mr I Urquhart

Mrs H Ault

Cllr Catrin Moss

Ms R Spiller
Cynrychiolydd yr Athrawon Mrs Lowri Owen Teachers’ Representative

Cynrychiolydd y Staff  Mrs Jayne Richards Staff Representative

Clerc y Llywodraethwyr Mrs Anna Lewis Clerk to the Governors

Os ydych am gopi Cymraeg o'r adroddiadau neu unrhyw fformat arall, cysylltwch â'r swyddfa. Diolch

If you would like a copy of any of the reports in a different format (i.e. Braille, other languages), please contact the Main Office. Diolch

Governors' report to Parents 2022-23

Governor's Report to Parents 2021-22


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974