Home Page

Gwybodaeth Ddefnyddiol / Useful Information

Llawlyfr yr Ysgol/ School Prospectus

Cyflwyniad Rhieni Meithrin Newydd- New Nursery Parent Introduction Sep 2021

Guidance on illnesses

Gwybodaeth am Lau Pen/ Information about Head Lice

IT Safety / Diogelwch ar y we

Cymorth Snap Cymru Help (for children and families with additional learning needs)

Profion Statudol - Statutory Tests

 

Please be aware that statutory Reading and Numeracy tests will be taking place between 3-10 May 2017 for all pupils in Years 2-6. It is vital that all parents make every effort to ensure their children are in school during this period. We will NOT authorise holidays during this time.

 

Mi fydd profion statudol Darllen a Rhifedd eleni yn cael eu cynnal i bob plentyn o flwyddyn 2-6 rhwng y 3ydd-10eg o Fai 2017. Mae'n hanfodol bod pob rhiant yn ceisio sicrhau bod eu plant yn bresennol yn ystod y cyfnod yma. Ni fyddem yn rhoi caniatad ar gyfer gwyliau yn ystod yr wythnos honno.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974