Home Page

Thrive

Beth yw Thrive? 

Mae Thrive yn cynnig dull ysgol gyfan neu leoliad wedi’i lywio gan drawma i wella iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc. Gweler y ddogfen isod am ragor o wybodaeth.

What is Thrive?

Thrive offers a trauma-informed, whole school or setting approach to improving the mental health and wellbeing of children and young people. Please see the document below for further information.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974