Home Page

Cysylltiadau Defnyddiol / Useful Links

Meithrin Medi 2020- Nursery September 2020

E-ddiogelwch - Internet Safety

Cofiwch i siarad!

Remember to talk!

Share Aware-NSPCC Advice to Parents

Communities For Work- Cymunedau Am Waith


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974