Home Page

Lego Therapy

Beth yw Therapi Lego a sut y gall helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasol?

Mae therapi Lego yn ymyrraeth sy’n seiliedig ar chwarae gan ddatblygu sgiliau chwarae cydweithredol. Fe'i defnyddir yn bennaf gyda phlant ag Awtistiaeth neu anawsterau rhyngweithio cymdeithasol. Fodd bynnag, gellir ei ddefnyddio gyda phob plentyn. Mae therapi Lego yn gweithio ar feysydd allweddol o ryngweithio cymdeithasol, megis; cymryd tro, gwrando, cychwyn, cyswllt llygaid, datrys problemau a rhannu. Yn ogystal â hyn mae'n gweithio ar gysyniadau iaith megis; maint, arddodiaid a lliwiau.

What is Lego Therapy and how can it help develop social skills?
Lego therapy is a play based piece of intervention which focuses on developing collaborative play skills. It is predominately used with children who have Autism or social interaction difficulties. However, it can be used with all children.

Lego therapy works on key areas of social interaction, such as; turn taking, listening, initiation, eye contact, problem solving and sharing. In addition to this it works on language concepts such as; size, prepositions and colours.

 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974