Home Page

Pwy yw Pwy / Who's Who

Dewch i gwrdd â staff yr ysgol!

Come and meet the staff at our school!

Athrawon

Teachers

Cynorthwy-wyr Addysgu

Learning Support Assistants

Staff Arall

Other Staff


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974