Home Page

Pwy yw Pwy / Who's Who

Dewch i gwrdd â staff yr ysgol!

Come and meet the staff at our school!

Mrs A Woods - Pennaeth / Headteacher
Mrs L Owen- Dirprwy/ Deputy  ALNco
Mrs C Silcox - Ysgrifenyddes / Clerk
Mrs J Richards - Ysgrifenyddes / Clerk
Mrs S McFadden-Ysgrifenyddes / Clerk
Mr B Preston - Gofalwr / Caretaker

Athrawon

Teachers

Miss J Iles - Meithrin/Nursery (CALU/HLTA)
Mrs L Rees - Dosbarth Melangell/ Derbyn
Miss N Landers - Dosbarth Melangell/ Derbyn
Mrs L Monico- Dosbarth Guto Nyth Bran/ Bl 1
Mrs G Malson - Dosbarth Dwynwen/ Bl 2
Mrs N Rowlands-Dosbarth Seithennyn / Bl3
Mrs R Whitney-Davies- Dosbarth Seithennyn / Bl3(Mamolaeth)
Miss A Durrani - Dosbarth Gelert /Bl4
Mr A Davies - Dosbarth Blodeuwedd/ Bl 5
Mr A Gittings - Dosbarth  Branwen/ Bl 6

Cynorthwy-wyr Addysgu

Learning Support Assistants

Miss J Iles - CALU/HLTA
Miss K Cowles - CALU / HLTA
Mrs K Rees - Cynorthwy-ydd Addysgu / LSA
Miss N Chard - Cynorthwy-ydd Addysgu / LSA
Miss C Broad - Cynorthwy-ydd Addysgu / LSA
Mrs V O'Leary-Knapper- Cynorthwy-ydd Addysgu / LSA
Miss H Soos - Cynorthwy-ydd Addysgu / LSA
Mrs K Willetts-Cynorthwy-ydd Addysgu / LSA
Miss T Williams- Cynorthwy-ydd Addysgu / LSA
Mrs Z Doloway- Cynorthwy-ydd Addysgu / LSA
Mrs B Greenhaf -Cynorthwy-ydd Addysgu / LSA

Staff Arall

Other Staff

Mrs L Robinson - Cogyddes / Head Cook
Mrs J Moody - Cynorthwy-ydd Arlwyo/Catering Asst
Goruchwylydd/Mid-Day Supervisor
Mrs  J Buckley- Goruchwylydd/Mid-Day Supervisor
Mrs L Wheeler-Goruchwylydd/Mid-Day Supervisor

  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974