Home Page

Y Dreigiau - Siarter Iaith

Y Dreigiau

Shw' mae?

Ni yw'r Dreigiau! Rydym ni'n ceisio sicrhau bod pobl yn yr ysgol, ein teuluoedd a'r gymuned yn gwybod faint mor bwysig yw'r iaith Gymraeg i ni! Rydym ni'n helpu pobl i siarad Cymraeg trwy wobrwyo a gosod heriau i'r plant a'u teuluoedd. Bydden ni'n gosod newyddion, heriau'r mis a syniadau ar y wefan yma i chi!

 

Shw' mae?

We're the Dreigiau! We try to make sure that everyone in school, at home and in the community knows how important "Cymraeg" is to us! We help people to speak Welsh by rewarding them and setting challenges for the children and their families. We'll be putting news, monthly challenges and good ideas on the website for you!

Heriau Mis Mehefin/ June Challenges

Heriau Mis Mehefin/ June Challenges

Dreigiau Penalltau 2021-2022

Still image for this video

Cynllun Gweithredu Pwyllgor y Dreigiau

Diwrnod Sbarc a Seren (20.5.2022)

Cymraeg ar dy Dafod - session 5 - Ble Mae / where is?

Cymraeg ar dy Dafod - Session 4 - Commands

Cymraeg ar dy Dafod - session 3 / sesiwn 3 - Y Tywydd, Rhifau a Lliwiau - The Weather, Numbers and Colours

Cymraeg ar dy Dafod - session 2 - Greetings and Feelings

Cymraeg ar Dy Dafod - Welsh Sessions

Still image for this video
Ymunwch gyda ni'n wythnosol i ddysgu Cymraeg gyda'n gilydd!
Join us every week to learn Welsh together!

  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974