Home Page

Y Dreigiau - Siarter Iaith

Y Dreigiau

Helo! Dosbarth Blodeuwedd (Blwyddyn 5) sy'n gyfrifol am bwyllgor y Dreigiau eleni. Fan hyn, cewch weld adnoddau Cymraeg, ein cynllun gweithredu a heriau misol i'w cwblhau adref. Cofiwch, ar ôl cwblhau chwech her (gwerth dau fis), bydd eich plentyn yn cael dewis llyfr o'r peiriant fendio!

 

Helo, shw mae! Dosbarth Blodeuwedd (year 5) are responsible for the Dreigiau committee this year. Here, you can find resources to learn some Welsh, our plan for the year and monthly challenges to complete at home. Remember, after completing six challenges (two months' worth), your child will be able to choose a book from the vending machine!

Heriau Mehefin - June's Challenges

Cynllun Gweithredu - Action Plan 2023-2024

Adnoddau Cymraeg - Welsh Resources

Reading at Home - Darllen yn y Ty

Llyfryn Cymraeg i Rieni - Welsh booklet for Parents

Llyfryn Cymraeg yn yr ysgol (2).pdf

Cymraeg ar dy Dafod - session 5 - Ble Mae / where is?

Cymraeg ar dy Dafod - Session 4 - Commands

Cymraeg ar dy Dafod - session 3 / sesiwn 3 - Y Tywydd, Rhifau a Lliwiau - The Weather, Numbers and Colours

Cymraeg ar dy Dafod - session 2 - Greetings and Feelings

Cymraeg ar Dy Dafod - Welsh Sessions

Still image for this video
Ymunwch gyda ni'n wythnosol i ddysgu Cymraeg gyda'n gilydd!
Join us every week to learn Welsh together!

  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974