Home Page

Y Dreigiau - Siarter Iaith

Y Dreigiau

Shw' mae?

Ni yw'r Dreigiau! Rydym ni'n ceisio sicrhau bod pobl yn yr ysgol, ein teuluoedd a'r gymuned yn gwybod faint mor bwysig yw'r iaith Gymraeg i ni! Rydym ni'n helpu pobl i siarad Cymraeg trwy wobrwyo a gosod heriau i'r plant a'u teuluoedd. Bydden ni'n gosod newyddion, heriau'r mis a syniadau ar y wefan yma i chi!

 

Shw' mae?

We're the Dreigiau! We try to make sure that everyone in school, at home and in the community knows how important "Cymraeg" is to us! We help people to speak Welsh by rewarding them and setting challenges for the children and their families. We'll be putting news, monthly challenges and good ideas on the website for you!

Her Mis Mehefin

Her y Dreigiau Hydref

Still image for this video

Gig Bronwen Lewis

Still image for this video

Her y Dreigiau Medi

Still image for this video

Cynllun y Dreigiau - Hydref 2020 - Dreigiau Autumn Plan


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974