Home Page

Arweinwyr Lles / Wellbeing Leaders

  • Arweinydd Iechyd a Lles / Health and Wellbeing Lead - Mrs L Rees
  • Arweinydd Bugeiliol / Pastoral Lead - Mrs L Owen
  • Pwyllgor Iechyd a Lles / Health and Wellbeing Committee - Dosbarth Dwynwen

  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974