Home Page

Primary Anxiety Group

Bydd yr ysgol yn sefydlu'r ymyrraeth hon dros y flwyddyn hon. Gweler y ddogfen isod am ragor o wybodaeth.

 

The school will be establishing this intervention over the year. Please see the leaflet below for more information.

 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974