Home Page

Adroddiadau Estyn Reports

Isod, ceir yr adroddiad Estyn cyfredol ar ein hysgol.

Please find below our most recent Estyn Inspection report.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974