Home Page

Croeso / Welcome

Croeso i Ysgol Gymraeg Penalltau

Welcome to Ysgol Gymraeg Penalltau

 

Pennaeth - Mrs A Woods

Rydym yn ysgol brysur a chyfeillgar, gyda llawer o bethau cyffrous yn digwydd yma bob dydd. Bwriad y wefan hon yw i roi blas i chi o'r hyn sy'n digwydd yn yr ysgol , a rhannu gwybodaeth bwysig gyda rhieni a disgyblion.

 

Rydym yn gobeithio y byddech yn mwynhau darllen yr hyn sydd ar ein gwefan ac yn dod o hyd i unrhyw wybodaeth sydd ei hangen. Cysylltwch â'r ysgol os ydych am fwy o gymorth.

 

We are a busy but friendly school, with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing regular updated information for both parents and pupils.

 

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find any information you are looking for. Please feel free to contact the school direct with any queries you may have.

 

Diolch yn Fawr,

 

Mrs A Woods

Pennaeth / Headteacher


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974