Home Page

Dysgu Digidol / Digital Learning

Rhestr Apiau - Apps List

Byddwch yn saff!

 

Gwefannau addas/ Suitable websites:

 

Cyw - http://beta.s4c.cymru/clic/c_category.shtml?id=13

Purple Mash - https://www.purplemash.com/sch/penalltau

Hwb - https://hwb.gov.wales/

Gem SMART - https://www.schoolbeat.org/cy/disgyblion/age/7-11/Cadw-n-SMART/

 

Appiau addas/ Suitable apps:

Llyfrau Hwyl

Beebot

ScratchJr

Sali Mali

A.L.E.X

Rhifau

Llythrennau

Llawysgrifen

2DIY

Tellegami

Betsan a Roco

Cargo-Bot

Pic Collage

Tric a Chlic

Number Line

Tiwtor Mathemateg

Ap Geiriaduron

Blue-Bot

2Simple

2CAS

Popplet

iMovie

Number Frames


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974