Home Page

Dwynwen-Bl 1/2

Croeso i ddosbarth Dwynwen!

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs Rees a Mrs Jones-Pritchard sydd yn dysgu'r dosbarth

gyda chymorth Mrs Davies. Mae Mr Jones yn helpu yn y dosbarth hefyd.  

Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs Rees and Mrs Jones-Pritchard teach the class with the support of Mrs Davies. Mr Jones helps in the class too. 

We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Ymarfer Corff pob Dydd Mercher

Dychwelwch y llyfrau darllen ar ddydd Llun o.g.y.dd. 

 

 

Gyda'r system bwydlen gwaith cartref, mae gennych chi dymor i gyflawni'r tasgiau. Yn wythnosol, os oes unrhywbeth i'w farcio, rhaid i'w ddychwelyd erbyn Dydd Iau. Bydd y llyfr gwaith cartref yn cael ei ddychwelyd i chi ar Ddydd Gwener gyda llyfr darllen eich plentyn.

 

Remember

Physical Education lessons are every Wednesday

Return reading books by Monday please

 

With the Homework Menu system, you have a term to complete the tasks. However, if you wish to return anything on a weekly basis to be marked, please return by Thursday. The homework book will be returned home on Friday with your child's reading book.

Dwi Ishe

Sioe Nadolig Bl 1 a 2 2023

Gormod o Bwdin

Ser y Nos

Dyma ni'n mynd i Fethlehem

Mins Peis a Moron

Dyw Santa Ddim ar Streic


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974