Home Page

Dwynwen-Bl 1/2

Croeso i ddosbarth Dwynwen!

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs Whitney-Davies a Mrs Owen sydd yn dysgu'r dosbarth

gyda chymorth Mrs Dolloway. 

Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs Whitney-Davies and Mrs Owen teach the class with the support of Mrs Dolloway. We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Ymarfer Corff pob Dydd Mercher

Dychwelwch y llyfrau darllen ar ddydd Mawrth o.g.y.dd. 

 

Gyda'r system bwydlen gwaith cartref, mae gennych chi dymor i gyflawni'r tasgiau. Yn wythnosol, os oes unrhywbeth i'w farcio, rhaid i'w ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. Bydd y llyfr gwaith cartref yn cael ei ddychwelyd i chi ar Ddydd Gwener gyda llyfr darllen eich plentyn.

 

Remember

Physical Education lessons are every Wednesday

Return reading books by Tuesday please

 

With the Homework Menu system, you have a term to complete the tasks. However, if you wish to return anything on a weekly basis to be marked, please return by Tuesday. The homework book will be returned home on Friday with your child's reading book.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974