Home Page

Llywelyn- Bl 2/3

Croeso i ddosbarth Llywelyn!

Eleni, mae gennym ddosbarth o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw o ddisgyblion blwyddyn 2 a 3, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs Malson sydd yn dysgu'r dosbarth eleni gyda chymorth Mrs O'Leary Knapper a Miss Adams. Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous a hapus gyda'n gilydd!

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique year 2 and 3 pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs Malson is teaching the class this year with the aid of Mrs O'Leary-Knapper and Miss Adams. We look forward to an exciting and happy year together.

Cofiwch

Gwisgwch wisg ymarfer corff i'r ysgol pob dydd Mercher!

Coedlan bob yn ail dydd Mawrth gan ail gychwyn ar Ionawr y 24ain, 2023.

 

 

Remember

Wear your P.E. kit to school every Wednesday! 

Woodland every other Tuesday, recommencing January the 24th, 2023. 

 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974