Home Page

Melangell- Derbyn

Croeso i ddosbarth Melangell!

Eleni, mae gennym ddosbarth llawn o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs L Monico a Miss K Browning sy'n gweithio yn y dosbarth.

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs L Monico and Miss K Browning work in the class.  

Cofiwch

Mae 'Sesiynau Symud' Iechyd a Lles pob Dydd Mercher.

 

Dychwelwch y llyfrau darllen pob Dydd Llun.

 

Coedlan pob yn ail ddydd Iau (yn gychwyn ar y 28eg o Fedi 2023), cofiwch i wisgo'n addas.

 

Gyda'r system bwydlen gwaith cartref, mae gennych chi dymor i gyflawni'r tasgiau. Yn wythnosol, os oes unrhywbeth i'w farcio, rhaid i'w ddychwelyd erbyn Ddydd Mercher. Bydd y llyfr gwaith cartref yn cael ei ddychwelyd i chi ar Ddydd Gwener.

 

Remember

Health and Wellbeing 'Active Sessions' are every Wednesday.

 

Return reading books every Monday.

 

Woodland session every other Thursday (starting on the 28th of September 2023), remember to dress appropriately.

 

With the Homework Menu system, you have a term to complete the tasks. However, if you wish to return anything on a weekly basis to be marked, please return by Wednesday. The homework book will be returned home on Friday with your child's reading book.

Useful websites/ Gwefannau defnyddiol

Home learning/ Dysgu o bell


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974