Home Page

Melangell- Derbyn

Croeso i ddosbarth Melangell!

Eleni, mae gennym ddosbarth llawn o ddisgyblion brwdfrydig ac unigryw, sy'n barod i weithio'n galed dros y flwyddyn hon! Mrs L Monico, Mrs L Owen, Miss M Matthews, Miss K Browning a Miss M Foster sy'n gweithio yn y dosbarth.

 

This year, we have a class of enthusiastic and unique pupils, who are ready to work hard across the year! Mrs L Monico, Mrs L Owen, Miss M Matthews, Miss K Browning and Miss M Foster work in the class.  

Cofiwch

Ymarfer Corff pob Dydd Gwener

Dychwelwch y llyfrau darllen pob Dydd Mawrth

y Goedlan pob yn ail dydd Iau (gan ddechrau ar y 5ed o Fai)

Gyda'r system bwydlen gwaith cartref, mae gennych chi dymor i gyflawni'r tasgiau. Yn wythnosol, os oes unrhywbeth i'w farcio, rhaid i'w ddychwelyd erbyn Ddydd Mercher. Bydd y llyfr gwaith cartref yn cael ei ddychwelyd i chi ar Ddydd Gwener gyda llyfr darllen eich plentyn.

 

Remember

Physical Education lessons are every Friday

Return reading books every Tuesday

Woodland session every other Thursday. (starting on the 5th of May) 

 

With the Homework Menu system, you have a term to complete the tasks. However, if you wish to return anything on a weekly basis to be marked, please return by Wednesday. The homework book will be returned home on Friday with your child's reading book.

Useful websites/ Gwefannau defnyddiol


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974