Home Page

Cadair Eisteddfod Caerffili/ The Chair for Eisteddfod Caerffili

Neithiwr bu Gadair Eisteddfod yr Urdd Caerffili ei gomisynu ar safle'r Eisteddfod, Llancaeach Fawr. Gwyliwch Mrs Woods yn siarad am y gadair ar raglen Heno.

 

Last night, the Eisteddfod Urdd Caerffili Chair was commissioned on the site of the Eisteddfod at Llancaeach Fawr. Watch Mrs Woods speaking about the chair on the TV programme 'Heno'

 

http://www.s4c.cymru/clic/c_level2.shtml?programme_id=526306527


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974