Home Page

Cymro/Cymraes yr Wythnos

Rhoddwyd y dystysgrifau yma am ymdrech i gadw’r iaith Gymraeg yn fyw.

 

These certificates have been awarded for keeping the Welsh language alive.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974