Home Page

Cymry yr wythnos

Cymry yr Wythnos

Rhoddwyd y tystysgrifau yma am eu hymdrechion i gadw’r iaith Gymraeg yn fyw.

These certificates were awarded for their effort in keeping the Welsh language alive.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974