Home Page

Diolch i Sainsbury's

Diolch yn fawr i Sainsbury's ym Mhontllanfraith am gyfranni byrgers a selsig tuag at Bwyllgor Gelligaer yr Urdd a threfnodd Twrnament Pêl-droed.Diolch yn fawr i Sainsbury's ym Mhontllanfraith am gyfranni byrgers a selsig tuag at Bwyllgor Gelligaer yr Urdd a threfnodd Twrnament Pêl-Droed.

 

A very big thank you to Sainsbury's Pontllanfraith for contributing burgers and sausages to the Gelligaer Urdd Committee who organised a Football Festival.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974