Home Page

Diolch Sainsbury's a Tesco

Diolch yn fawr i Sainsbury's Pontllanfraith am noddi bara ar gyfer barbeciw yr ysgol. Yn ogystal a hynny, diolch i Tesco Ystrad Mynach am noddi'r bwyd. 

 

A very big thank you to Sainsbury's Pontllanfraith for donating bread rolls for our school barbecue. In addition to this, thank you to Tesco Ystrad Mynach for donating food. 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974