Home Page

Fidio Hapus

 

Yn dilyn wythnosau o waith ffilmio, mae Menter Caerffili wedi creu fideo wedi'i selio ar gan Pharrell Williams 'Happy'. Mae'r ffilm yn serennu plant, dysgwyr, pobl ifanc, oedolion a mudiadau Cymraeg yr ardal. Gwyliwch yma a chroeso i chi rhannu!


After weeks of filming, Menter Caerffili have created a video based on the song 'Happy' by Pharrell Williams. The film stars children, Welsh learners, young people, adults and Welsh language organisations within the borough. Watch here and you are welcome to share!


http://www.youtube.com/watch?v=GrGj9SCsIg8

 


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974