Home Page

Go Green Raffle- Raffl Diwrnod Gwyrdd

Enillwyr y raffl oedd.......

 

Shania Johnson

Lucie Drake

 

Winners of the Go Green Raffle!

 

Diolch i Tesco, Ystrad Mynach a Co op, Nelson am eu cyfraniadau hael.

A big thank you to Tesco, Ystrad Mynach and Nelson Co op for their generous donations!


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974