Home Page

Hwyl Fawr Blwyddyn 6

Gwasanaeth olaf i Flwyddyn 6. Pob lwc i bob un ohonynt wrth deithio trwy Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

 

The last assembly for Year 6. Good luck to every one of them as they take their journey at Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974