Home Page

INSET DAYS -Advanced warning- Rhybudd am ddiwrnodau HMS

The following INSET days have been arranged- No school for pupils.

Trefnwyd HMS ar y diwrnodau canlynol- dim ysgol i ddisgyblion.

 

 

01/09/14

12/09/14

19/01/15


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974