Home Page

Lluniau Dosbarth / Class Photos

Os hoffech chi prynu llun dosbarth eich plentyn, mae'r dyddiad cau i ddychwelyd ffurflenni ar Ddydd Llun, 29ain o Fehefin.

 

If you wish to purchase a whole class photo, the closing date to return your forms is Monday, 29th June.

 

Group print in black & silver mount

Small (12" x 5") £13

Med (15" x 6") "15

Large (17.5" x 7") £17

 

Group print in frame

White frame (15" x 6") £27

Black frame (15" x 6") £27

 

Acrylic block

11" x 4" £23

 

Print scrolled

17.5" x 7" £20


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974