Home Page

Nofio -Swimming -YN GYMRAEG!!

Cyfle arbennig I ddysgu nofio trwy gyfrwn y Gymraeg!

A fantastic chance to learn to swim through THE MEDIUM OF WELSH!


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974