Home Page

Plant a Chymry'r Wythnos

Cymry yr Wythnos
Rhoddwyd y tystysgrifau yma am eu hymdrechion i gadw’r iaith Gymraeg yn fyw.
These certificates were awarded for their effort in keeping the Welsh language alive.
 
Plant yr Wythnos
Rhoddwyd y tystysgrifau yma am eu gwaith caled yn ystod yr wythnos.
These certificates were awarded for working hard during the week.  


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974