Home Page

Plant yr wythnos

Plant yr Wythnos

Rhoddwyd y tystysgrifau yma am eu gwaith caled yn ystod yr wythnos.

These certificates were awarded for working hard during the week.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974