Home Page

Plant/Cymry yr Wythnos

Cymry yr Wythnos

Rhoddwyd y tystysgrifau yma am eu hymdrechion i gadw’r iaith Gymraeg yn fyw.

These certificates were awarded for their effort in keeping the Welsh language alive.

 

 

Plant yr Wythnos

Rhoddwyd y tystysgrifau yma am eu gwaith caled yn ystod yr wythnos.

These certificates were awarded for working hard during the week.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ypepa@caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974