Home Page

Profion Statudol Statutory Test

Rhybudd cynnar- Dyddiad y Profion Darllen a Rhifedd (Bl2-6) eleni yw 06ed-12fed o Fai 2015. Ni fyddem yn awdurdodi gwyliau yn ystod y cyfnod hwn.

 

Early Notification- The Statutory Numeracy and Reading tests for Yrs2-6 will be held between 06th -10th of May 2015. We will not authorise any holidays taken during this time.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974