Home Page

Profion Statudol Statutory Tests

Please be aware that statutory Reading and Numeracy tests will be taking place between 7-13 May 2014 for all pupils in Years 2-6. It is vital that all parents make every effort to ensure their children are in school during this period. We will NOT authorise holidays during this time.

 

Mi fydd profion statudol Darllen a Rhifedd eleni yn cael eu cynnal i bob plentyn o flwyddyn 2-6 rhwng y 7-13eg o Fai. Mae'n hanfodol bod pob rhiant yn ceisio sicrhau bod eu plant yn bresennol yn ystod y cyfnod yma. Ni fyddem yn rhoi caniatad ar gyfer gwyliau yn ystod yr wythnos honno.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974