Home Page

Ymweliad Aled Davies

Diolch i'r athletwr Aled Davies am ddod i'r ysgol i siarad â phlant Blwyddyn 5 a 6 fel rhan o'u thema 'Pencampwyr'. Cawsom sgwrs wych am amryw o destunau gan gynnwys pwysigrwydd parchu eraill, dyfalbarhau, bwyta'n iach, mwynhau bywyd a chydraddoldeb.  Cliciwch yma er mwyn pleidleisio dros Aled i ennill Athletwr y Mis yr IPC.

 

A big thank you to Aled Davies for visiting the school to talk to Years 5 and 6 as part of their 'Champions' theme.  We had a great chat about a variety of topics including the importance of respecting others, determination, eating healthily, enjoying life and equality.  Click here to vote for Aled to win the IPC Athlete of the Month.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974