Home Page

Ysgol ar Agor / School Open

Mae'r ysgol ar agor fel yr arfer heddiw. Pawb i ddefnyddio'r Prif Mynedfa gan gymryd gofal.

 

School open as usual today. Everybody to use the Main Entrance taking  care using the gritted pathways.


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974