Home Page

Y Dreigiau Siarter Iaith

Cyflwyno Siarter Iaith- Introducing the Welsh Charter

Cyflwyno'r Siarter Iaith i'r Llywodraethwyr- Introducing the Welsh Charter to Governors

Llythyr i rieni-Cyflwyno'r Siarter Iaith- Letter to Parents introducing the Welsh Charter

Llythyron rhieni- Letters to parents

Canllawiau i Rieni -Defnyddio TG yn y Gymraeg Guidelines for Parents- Using IT in Welsh

Gweithdy Rhieni Defnyddio TG yn Gymraeg- Parents' Workshop -Using IT in Welsh

Pwerbwynt- Siarad Cymraeg gyda fy Mhlentyn- Parents' Guide - Speaking Welsh with Your Child

Lawnsiad y Siarter- Launch of the Charter- Gweithdy Rhieni-Siarad Cymraeg gyda'ch Plentyn- Parents' Workshop- Speaking Welsh with Your Child

Lawnsiad y Siarter Iaith-Twmpath Teulu- Launch of Welsh Charter- Family Twmpath

Gweithdy Rhieni - Coginio yn Gymraeg! Parents' Workshop- Cooking in Welsh!

Gweithdy Rhieni - Coginio yn Gymraeg! Parents' Workshop- Cooking in Welsh!

Targed: Gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg-Siarad Cymraeg gyda'r Teulu- Targed: Listening to Welsh music and speaking Welsh with my family.

Targed-Gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg- Listening to Welsh Music

TARGED:Defnyddio'r Gymraeg wrth wneud gweithgareddau tu allan i oriau ysgol-Using Welsh i activities outside school time.

Targed: Gwylio Rhaglenni Cymraeg-Watch Welsh Programmes


  • Ysgol Gymraeg Penalltau,
  • Cwm Calon Road, Old Colliery Site, Penalta Ystrad Mynach, Hengoed, Caerphilly, CF82 6AP
  • E-bost:  ysgolpenalltau@sch.caerphilly.gov.uk
  • Ffôn:  01443   862   974